وب مستر باکس لینوکس

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-WBL1


معامله بسته نرم افزاری!   59,000 تومان

هاست لینوکس ایران 1 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
200 پیامک
کارت خرید 10 هزار تومانی


VH-WBL2


معامله بسته نرم افزاری!   109,000 تومان

هاست لینوکس ایران 3 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
400 پیامک
کارت خرید 20 هزار تومانی


VH-WBL3


معامله بسته نرم افزاری!   149,000 تومان

هاست لینوکس ایران 5 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
600 پیامک
کارت خرید 30 هزار تومانی


VH-WBL4


معامله بسته نرم افزاری!   169,000 تومان

هاست لینوکس ایران 10 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
800 پیامک
کارت خرید 40 هزار تومانی