وب مستر باکس ویندوز

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-WBW1


معامله بسته نرم افزاری!   89,000 تومان

هاست ویندوز ایران 500 مگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
200 پیامک
کارت خرید 10 هزار تومانی


VH-WBW2


معامله بسته نرم افزاری!   109,000 تومان

هاست ویندوز ایران 1 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
400 پیامک
کارت خرید 20 هزار تومانی


VH-WBW3


معامله بسته نرم افزاری!   159,000 تومان

هاست ویندوز ایران 3 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
600 پیامک
کارت خرید 30 هزار تومانی


VH-WBW4


معامله بسته نرم افزاری!   249,000 تومان

هاست ویندوز ایران 5 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
800 پیامک
کارت خرید 40 هزار تومانی