ریسلر باکس لینوکس

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RBL1


معامله بسته نرم افزاری!   389,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 5 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
500 پیامک
کارت خرید 20 هزار تومانی


VH-RBL2


معامله بسته نرم افزاری!   499,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 10 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
1000 پیامک
کارت خرید 40 هزار تومانی


VH-RBL3


معامله بسته نرم افزاری!   899,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 30 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
1500 پیامک
کارت خرید 60 هزار تومانی


VH-RBL4


معامله بسته نرم افزاری!   1,299,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 50 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
2000 پیامک
کارت خرید 80 هزار تومانی