ریسلر باکس ویندوز

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-RBW1


معامله بسته نرم افزاری!   719,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 5 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
500 پیامک
کارت خرید 20 هزار تومانی


VH-RBW2


معامله بسته نرم افزاری!   899,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 10 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
1000 پیامک
کارت خرید 40 هزار تومانی


VH-RBW3


معامله بسته نرم افزاری!   1,469,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 30 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
1500 پیامک
کارت خرید 60 هزار تومانی


VH-RBW4


معامله بسته نرم افزاری!   1,989,000 تومان

نمایندگی هاست لینوکس ایران و خارج 50 گیگابایت فضا
دامنه .ir
سامانه پیامک
2000 پیامک
کارت خرید 80 هزار تومانی