هاست لینوکس ایران

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

VH-HLI0


 
0 تومان

رایگان برای همیشه


   100 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   محدود سایر امکانات

   ندارد دامنه ملی رایگان

VH-HLI1


 
4,900 تومان
Mensual

   500 مگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   4900 تومان ماهیانه

   9500 تومان سه ماهه

   19500 تومان شش ماهه

   29000 تومان سالیانه

VH-HLI2


 
6,500 تومان
Mensual

   1 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   6500 تومان ماهیانه

   13000 تومان سه ماهه

   26000 تومان شش ماهه

   45500 تومان سالیانه

VH-HLI3


 
9,800 تومان
Mensual

   2 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   9800 تومان ماهیانه

   19000 تومان سه ماهه

   39000 تومان شش ماهه

   68500 تومان سالیانه

VH-HLI4


 
13,900 تومان
Mensual

   3 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   13900 تومان ماهیانه

   27500 تومان سه ماهه

   55500 تومان شش ماهه

   97000 تومان سالیانه

VH-HLI5


 
18,500 تومان
Mensual

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   18500 تومان ماهیانه

   37000 تومان سه ماهه

   74000 تومان شش ماهه

   129500 تومان سالیانه

VH-HLI6


 
24,000 تومان
Mensual

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   24000 تومان ماهیانه

   48000 تومان سه ماهه

   96000 تومان شش ماهه

   168000 تومان سالیانه

VH-HLI7


 
31,000 تومان
Mensual

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   31000 تومان ماهیانه

   62000 تومان سه ماهه

   124000 تومان شش ماهه

   217000 تومان سالیانه

VH-HLI8


 
39,500 تومان
Mensual

   نامحدود فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود سایر امکانات

   دارد دامنه ملی رایگان

   39500 تومان ماهیانه

   79000 تومان سه ماهه

   158000 تومان شش ماهه

   276000 تومان سالیانه